Partnerzy serwisu:
Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Pytanie:

Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej jednostce jest zaplanowana na początku marca. Czy będę mógł ogłosić postępowanie krajowe na zadanie, które nie będzie znajdować się w opublikowanym planie?

Odpowiedź:

Trudno jednak obecnie jednoznacznie wskazać, czy publikacja nieplanowanych zamówień, w świetle obowiązku aktualizacji, będzie traktowana jako uchybienie zamawiającego.

Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Po wejściu w życie nowej ustawy Pzp obowiązek planowania został poszerzony o dodatkowy wymóg aktualizacji planu. Inaczej zatem niż dotychczas, plan jest nie tylko raz w roku publikowany, ale i aktualizowany w odniesieniu do zmieniających się w ciągu roku potrzeb zamawiającego. Choć ustawa Pzp nie określa częstotliwości aktualizacji, należy uznać, że zamawiający, który ma obowiązek aktualizować opublikowany plan, powinien dokonywać w nim stosownych zmian zawsze w przypadku modyfikacji swoich zamiarów zakupowych.

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na www.portalzp.pl