Partnerzy serwisu:
Oferta złożona na jedną z części zamówienia powinna być przyjęta czy odrzucona.

Pytanie:

Zamawiający w postępowaniu poniżej progów unijnych wskazał w SWZ , by wykonawca złożył ofertę na wszystkie zadania łącznie, cytuję: „Oferty należy składać w odniesieniu do wszystkich zadań w postępowaniu". Wykonawca złożył ofertę tylko na jedno zadanie. Co powinien zrobić zamawiający?

Odpowiedź:

We wskazanym w zapytaniu przypadku, oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl