Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 52 ust. 2 zd. 2 ustawy Pzp czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego mogą być wykonane przez inną osobę pod kilkoma wszakże warunkami.

Pytanie:

Sekretarz gminy ma zwykłe upoważnienie do zastępowania wójta w czasie jego nieobecności. Jeżeli sekretarz będzie podpisywał zawiadomienia o wyborze, to czy takie zwykłe upoważnienie jest wystarczające? Czy zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy Pzp musi być szczególne upoważnienie w formie pisemnej do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego?

Odpowiedź:

Sekretarz powinien otrzymać od wójta pisemne powierzenie konkretnych czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych .

Zgodnie z art. 52 ust. 2 zd. 2 ustawy Pzp czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego mogą być wykonane przez inną osobę pod kilkoma wszakże warunkami, tj.:

  • (określone) czynności muszą zostać powierzone,
  • powierzenie musi mieć formę pisemną,
  • osoba, której powierzane są czynności, musi być pracownikiem zamawiającego.


Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl