Partnerzy serwisu:
Refundacja kosztów, jakie poniósł pracownik czy prelegent, nie jest zamówieniem publicznym.

Pytanie:

Organizujemy konferencję, na którą zapraszamy prelegentów (również z zagranicy). Czy zwrot kosztów podróży dla prelegentów oraz zapewnienie im noclegu w hotelu należy traktować jako zamówienie publiczne? Czy wydatki, jakie ponosi pracownik w czasie delegacji tj. przelot samolotem, przejazd pociągiem/autobusem itp., opłata za hotel i posiłki należy traktować jako zamówienie publiczne?

Odpowiedź:

Refundacja kosztów, jakie poniósł pracownik czy prelegent, nie jest zamówieniem publicznym. Nie podlega zatem ustawie Pzp.  Zamówieniem publicznym są natomiast wszelkie umowy na usługi hotelarskie czy inne, które zawiera zamawiający i wykonawca.

Co do zasady można wskazać, że jeżeli umowę podpisuje i płaci bezpośrednio zamawiający, to występuje zamówienie publiczne. Jeśli jednak zamawiający jedynie zwraca koszty poniesione wcześniej przez osobę trzecią, nie dojdzie do udzielenia zamówienia publicznego.

O tym, czy dany wydatek stanowi zamówienie publiczne, decyduje fakt, czy zawarta umowa charakteryzuje się kumulatywnym występowaniem czterech cech:

  1. odpłatnością,
  2. tym, że jej stronami są zamawiający i wykonawca,
  3. czynnikiem wyboru wykonawcy oraz
  4. przedmiotem umowy, którym jest nabycie dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl