Partnerzy serwisu:
Czy uzupelnienie treści ogłoszenia o wykluczeniu wykonawców wspierających agresję na Ukrainę jest prawidłowe?

Pytanie:

Zamawiający ogłosił postępowanie 20 kwietnia br. i zapomniał zamieścić w ogłoszeniu i SWZ informacji o wykluczeniu wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Kilka dni później natomiast dokonał zmiany SWZ w tym zakresie oraz przedłużył termin składania ofert. Czy takie postępowanie można uznać za prawidłowe?

Odpowiedź:

Nie mam wątpliwości, że modyfikacja zapisów SWZ, której skutkiem jest doprowadzenie jej treści do stanu zgodności z przepisami prawa, wystarczy, by uznać działania zamawiającego za prawidłowe.

Ustawa z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej specustawą, weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., a zatem ma ona zastosowanie do postępowań wszczętych (ogłoszonych) od tego dnia. Dodatkowo, jak stanowi art. 22 specustawy, art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z postępowania lub konkursu, mają zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do 16 kwietnia br.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl