Partnerzy serwisu:
Od 1 lutego do końca lipca br. obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT m.in. dla energii elektrycznej i cieplnej. Powyższe wynika z regulacji zawartej w ustawie z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie:

Prowadzę postępowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji lub przesyłu. Procedura ma być wszczęta w czerwcu z rozpoczęciem realizacji zamówienia od 1 października 2022 r. Czy zamawiający może w SWZ wpisać, że określając ceny, wykonawca ma obowiązek uwzględnić 23% VAT, mimo iż w chwili obecnej z uwagi na tarczę antykryzysową VAT na energię jest czasowo (do 31 lipca 2022 r.) obniżony do 5%?

Odpowiedź:

Zamawiający może zobowiązać wykonawcę, aby ten uwzględnił w cenie stawkę VAT, która wedle ustaleń z dnia wszczęcia postępowania, będzie obowiązywać w terminie realizacji umowy.

Od 1 lutego do końca lipca br. obowiązuje obniżona do 5% stawka VAT m.in. dla energii elektrycznej i cieplnej. Powyższe wynika z regulacji zawartej w ustawie z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Co do zasady zatem, oferty składane w tym okresie, powinny przewidywać VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. W związku z tym, że z ustawy wynika wprost, iż VAT we wskazanych stawkach będzie obowiązywać „czasowo", zamawiający powinien przewidzieć waloryzację wynagrodzenia wykonawcy na wypadek zmiany stawki. Taką zmianę, jako możliwą do przewidzenia, należy uregulować w trybie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl