Partnerzy serwisu:
Czy zamawiający ma obowiązek żądać świadczenia o aktualności informacji?

Pytanie:

Czy w przypadku zastosowania procedury odwróconej w postępowaniu przekraczającym progi unijne i żądania JEDZ na wezwanie zamawiającego, zamawiający ma obowiązek żądać i wymagać obok JEDZ, oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych? Czy złożenie przez wykonawcę na późniejszym etapie postępowania oświadczenia wstępnego (np. w ramach uzupełnienia dokumentów w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, czy też w ramach procedury odwróconej), może być poczytane jako jednoczesne złożenie oświadczenia o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu wstępnym? Wszak oświadczenie wstępne nie stanowi podmiotowego środka dowodowego w rozumieniu art. 7 pkt 17 ustawy Pzp w przeciwieństwie do oświadczenia o aktualności informacji.

Odpowiedź:

W mojej opinii możliwość żądania oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie niektórych podstaw wykluczenia zależy od daty złożenia JEDZ.

Należy pamiętać, że oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym (art. 7 pkt 17 ustawy Pzp). Stanowi dowód, który tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 ustawy Pzp). Oznacza to, że zastosowanie procedury z art. 139 ustawy Pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązku żądania podmiotowych środków dowodowych.

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl