Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Unieważniliśmy przetarg ze względu na podejrzenie nieumyślnego zaniżenia szacowania wartości zamówienia. Zadanie wskoczy w progi unijne, jednak w planie postępowań określono je do realizacji w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Czy jeśli będziemy ponownie ogłaszać postępowanie, musimy najpierw dodać do planu postępowań nowe zamówienie powyżej progów czy zmienić istniejącą pozycję w planie na zamówienie powyżej progów?

Odpowiedź:

Przepisy ustawy Pzp nie określają sposobu korekty planu zamówień publicznych. W związku z tym to zamawiający decyduje, jak ją przeprowadzić.