Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Marta Mikulska-Nawacka
12.04.2017 , aktualizacja: 16.08.2017 15:09
A A A
Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp

Publikacja ogłoszeń przetargowych - przepisy przejściowe Pzp (fot.Agencja Gazeta)

Poznaj terminy publikacji ogłoszeń w postępowaniu według przepisów przejściowych ustawy nowelizującej Pzp.

Pytanie:

W jakim terminie zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Pzp z 22 czerwca 2016 r. zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w trybie unijnym? Zaraz po wysłaniu ogłoszenia do TED, 48 godz. po wysłaniu do publikacji, czy po opublikowaniu ogłoszenia? Jest to istotne w związku z liczeniem terminów do otwarcia ofert. Czy możliwa jest sytuacja, że zamawiający wyliczy termin 40 dni od dnia wysłania do otwarcia ofert, a publikacja ogłoszenia nastąpi np. po 4 dniach, i czy w tym momencie nie będziemy mieli zarzutu niewłaściwego obliczenia terminu?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:


Ogłoszenie o zamówieniu należy zamieścić na stronie WWW zamawiającego po opublikowaniu go w Dz.Urz. UE.

Na dzień dzisiejszy, według:

- przepisów przejściowych, wskazanych w art. 18 pkt 5 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), oraz
- art. 43 ust. 2 ustawy Pzp,

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od daty przekazania ogłoszenia do publikacji. Zatem dla celów liczenia terminów istotne jest udokumentowanie przekazania ogłoszenia do publikacji (wydruk z datą) a nie data zamieszczenia ogłoszenia na stronie zamawiającego.

Zobacz także
Ogłoszenia różne