Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Pytanie:

Czy można opisać przedmiot zamówienia w następujący sposób: "Olej silnikowy Mobil 1 5W50 syntetyczny" z uwagą, że zamawiający dopuszcza olej równoważny?

Odpowiedź:

Oleju silnikowego nie należy kwalifikować do takiego rodzaju zamówienia , którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Nieuzasadnione byłoby tym samym wskazywanie w opisie przedmiotu zamówienia jego nazwy własnej. Olejów syntetycznych z parametrem lepkości 5W50 jest kilka na rynku, a wskazanie konkretnej marki Mobil 1 mogłoby być uznane za utrudnianie uczciwej konkurencji.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Należy przy tym uwzględnić wszystkie wymagania i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto stosownie do treści art. 29 ust. 2 ustawy Pzp , przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można też określać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła bądź szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę , jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, w której ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku wolno mu wskazać, w szczególności znak towarowy, ale wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy "lub równoważny" (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp ).