Unieważnienie przetargu

Marta Mikulska-Nawacka
06.07.2015 10:00
A A A
Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE

Unieważnienie przetargu z powodu braku dofinansowania z UE (Fot. Shutterstock)

Zamawiający ma prawo do unieważnienia przetargu, jeśli nie otrzyma dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Pytanie:

Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz, który nie będzie sprzeczny z ustawą Pzp o niepodpisaniu umowy gdy takich środków nie otrzymamy oraz zapis, który spowoduje rozwiązanie umowy lub nieważność z tych samych powodów? Ministerstwo nie chce nam dać potwierdzenia, że taką dotację otrzymamy, a terminy i specyfika zamówienia wymaga już teraz ogłoszenia przetargu. Dotacja nie pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Odpowiedź:

Warto w tej sytuacji rozważyć przeprowadzenie postępowania w celu zawarcia umowy ramowej, której zawarcie nie wiąże się z zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Następnie, gdy zamawiający będzie już miał do dyspozycji środki z dotacji przeprowadzi z wykonawcami postępowanie na bazie przepisów negocjacji z ogłoszeniem lub negocjacji bez ogłoszenia, gdzie terminy składania ofert są dużo krótsze.

 

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

- art. 93 ust. 1a i 1b, art. 99, art. 101 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zobacz także
Ogłoszenia różne