Termin złożenia oferty przetargowej

Renata Dzikowska
20.10.2015 09:58
A A A
Termin złożenia oferty przetargowej

Termin złożenia oferty przetargowej (fot.Shutterstock)

Oferta zostanie uznana za złożoną prawidłowo, jeśli została dostarczona do zamawiającego przed upłynięciem wyznaczonego przez niego terminu.

Pytanie:

Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy i ustalił nowy termin składania i otwarcia ofert tj. 14.10.2015 r. Powyższa zmiana zamieszczona została na stronie UZP i na stronie zamawiającego. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r.

Odpowiedź:

W mojej ocenie taką ofertę należy uznać za złożoną prawidłowo, gdyż pomimo wpływu przed pierwotnie wyznaczonym terminem składania ofert (tj. 12.10.2015 r.), została jednocześnie złożona przed upływem nowego terminu wyznaczonego przez zamawiającego (tj. 14.10.2015 r.). Zatem taka oferta powinna podlegać badaniu wraz z pozostałymi ofertami złożonymi w postępowaniu.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 84 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne