Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym

Marta Mikulska-Nawacka
21.10.2015 08:00
A A A
Udział wykonawcy w postępowaniu przetargowym

Udział wykonawcy w postępowaniu przetargowym (fot.Shutterstock)

Zamawiający może wymagać od wykonawcy spełnienia określonych warunków co do potencjału technicznego, który będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia publicznego.

Pytanie:

Czy w przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół można postawić warunek udziału, aby wiek autobusów nie przekraczał np. 10 lat lub też jako kryterium oceny ofert punktować wiek autobusów - im młodszy tym wyższa punktacja? Czy wówczas takie kryterium nie będzie odnosiło się do właściwości wykonawcy ? W jakich przypadkach kryteria odnoszą się do właściwości?

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W ocenie autora zamawiający może jak najbardziej postawić warunek, aby wiek autobusów nie przekraczał 10 lat. Warunek ten będzie dotyczył dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający może żądać dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Wymaganie przez zamawiającego, aby wykonawca dysponował taborem nie starszym niż 10 lat wpływa pośrednio na bezpieczeństwo transportu dzieci i jest w ocenie autora warunkiem zasadnym.

 

Mieszkanie od komornika Licytacje komornicze z całej Polski

Podstawa prawna

- art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),

- § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231).

Zobacz także
Ogłoszenia różne