Opis przedmiotu zamówienia

Marta Mikulska-Nawacka
08.02.2016 12:57
A A A
Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (fot.Shutterstock)

Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania.

Pytanie:

Jedna z naszych jednostek Ochotnicza Straż Pożarna chce zakupić samochód pożarniczy koszt około 350.000 - 400.000 zł brutto. Ma to być auto używane (nowe kosztuje około 800.000 zł) po karosacji (przystosowanie podwozia samochodu do wypełniania określonej funkcji przez zamontowanie odpowiedniego nadwozia w tym przypadku zabudowa pożarnicza ), tzn. podwozie wraz z kabiną mają być używane natomiast cała karosacja - zabudowa pożarnicza, ma być nowa z 2016 r. Firmy zajmujące się karosacją pojazdów wykonują tę usługę na różnych podwoziach (Volvo, Mercedes, Man itp.). Panowie Strażacy mają wytypowaną markę ze względów technicznych i jest to według nich najlepsza marka. Czy będzie naruszeniem ustawy Pzp wskazanie w siwz konkretnej marki pojazdu i prosić o złożenie tylko ofert przedstawiających konkretną markę, jeżeli firmy zajmujące się karosacją mogą odszukać na rynku wtórnym i zakupić odpowiednie podwozie i wykonać na nim nową zabudowę pożarniczą (karosację)?

Odpowiedź:

Niestety nie ma takiej możliwości, aby w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazać konkretny znak towarowy przedmiotu zamówienia bądź jego elementu, gdyż takie wskazanie znaku towarowego naruszyłoby przepis art. 29 ustawy Pzp (jest to tzw. dyskryminacja bezpośrednia).

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie Podkreślić trzeba, że zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał on minimalne wymagania zamawiającego. Jeżeli więc pewne wymagania techniczne są - biorąc pod uwagę obiektywizm zamawiającego - bardzo istotne i mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zamawiającego, to należy je uwzględnić przy sporządzaniu opisu.

Podkreślić też trzeba, że na wybór najlepszych dla zamawiającego rozwiązań wpływ mają również kryteria oceny ofert, które mogą dotyczyć również parametrów technicznych i jakościowych związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę obowiązek stosowania innego kryterium oceny ofert oprócz ceny, prowadząc przedmiotowe postępowanie warto poprosić strażaków o pomoc w ustaleniu takich kryteriów.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

- art. 29, art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

Zobacz także
Ogłoszenia różne