Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

Andrzela Gawrońska-Baran
17.02.2016 10:03
A A A
Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa (fot.Shutterstock)

Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu.

Pytanie:

Otrzymałam ofertę , w której zastrzeżono tajemnicę przedsiębiorstwa w zakresie podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Do oferty dołączono uzasadnienie, które według mnie wyjaśnia konieczność objęcia tajemnicą grupy kapitałowej. Natomiast druga firma startująca w przetargu zgłosiła prośbę o udostępnienie ofert. Moje pytanie brzmi - czy mogę udostępnić ofertę z uzasadnieniem dotyczącym objęciem tajemnicą przedsiębiorstwa grupy kapitałowej czy bez? (wiadomo, że samej listy zastrzeżonej tajemnicą nie udostępniamy).

Odpowiedź:

Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego dokumentu powodujących, że ujawnienie uzasadnienia mogłoby pośrednio doprowadzić do ujawnienia informacji zawartych w zastrzeżonym dokumencie (tu dotyczącym grupy kapitałowej).

Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

Wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia określonych informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (uzasadnienie) mogą być nieodłącznie związane z zastrzeżonymi informacjami. Jednakże w wielu przypadkach składane zamawiającym wyjaśnienia mające stanowić wypełnienie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z nim konieczne jest wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przybierają postać teoretycznych wywodów, popartych obszernym przeglądem stanowisk doktryny i orzecznictwa. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 8 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne