Nowelizacja Pzp

Andrzela Gawrońska-Baran
05.07.2016 10:28
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Kolejna nowelizacja przepisów Pzp zmieni zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie

Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert ? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu w przetargu o wartości do kwot unijnych to 5 dni? Czy jeśli będę prosić wykonawcę o uzupełnienie dokumentu, to również będzie obowiązywać jakiś termin? Jak będzie wyglądać procedura?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź

Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa różnica w stosunku do poprzedniego stanu prawnego będzie polegać na tym, że wykonawcy wraz z ofertą złożą tylko własne oświadczenie. Nie przedstawią natomiast od razu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia.

Zobacz także
Ogłoszenia różne