Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

Justyna Rek-Pawłowska
01.08.2016 08:00
A A A
Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego (fot. Shutterstock)

Znowelizowana ustawa Pzp umożliwia korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.

Pytanie

Czy w związku z nowelizacją zmodyfikowano wymagania co do możliwości korzystania z tzw. użyczenia wiedzy i doświadczenia lub użyczenia kadry i potencjału technicznego od podmiotu trzeciego ?

Odpowiedź

Po nowelizacji ustawy Pzp nadal wolno powołać się na zasoby innego podmiotu celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ustawa Pzp wprost wskazuje, że wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na:

- zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienie

Regulacje ustawy Pzp nie zmieniają się zatem w opisanym zakresie. Aktualnie to art. 22a ustawy Pzp normuje kwestie związane z korzystaniem z potencjału i zasobów podmiotu trzeciego.

Zobacz także
Ogłoszenia różne