Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

Andrzela Gawrońska-Baran
07.09.2016 16:10
A A A
Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp

Publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego po nowelizacji ustawy Pzp (fot.Shutterstock)

Zamawiający, który chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne może je przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub udostępnić na stronie internetowej.

Pytanie:

Zamawiający chce opublikować wstępne ogłoszenie informacyjne . Gdzie należy je zamieścić? Ustawa Pzp w poprzednim brzmieniu nakazywała publikację na własnej stronie WWW zamawiającego. Obecnie stanowi, iż na stronie internetowej.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Wstępne ogłoszenie informacyjne zamawiający może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić na stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień (profilu nabywcy).

Przed nowelizacją profil nabywcy definiowany był jako miejsce wyodrębnione dla zamówień publicznych na stronie internetowej zamawiającego. W obowiązującym od 28 lipca 2016 r. art. 13 ust. 1 ustawy Pzp nie używa się określenia, że jest to strona internetowa zamawiającego, lecz "strona internetowa". Biorąc pod uwagę inne brzmienie przepisu niż uprzednio, należy przyjąć, że nie ma wymogu, aby miejscem zamieszczenia wstępnego ogłoszenia informacyjnego było miejsce wyodrębnione dla zamówień na stronie internetowej zamawiającego.

Podstawa prawna

- art. 13 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zobacz także
Ogłoszenia różne