Odwołanie w postępowaniach przetargowych

Justyna Rek-Pawłowska
26.10.2016 08:18
A A A
Odwołanie w postępowaniu przetargowym

Odwołanie w postępowaniu przetargowym (fot. Shutterstock)

Przed formalnym wyborem oferty konkretnego wykonawcy zamawiający musi wezwać go do złożenia odpowiednich dokumentów i oświadczeń.

Czy bieg terminu na złożenie odwołania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty rozpoczyna się od skierowania przez zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp ? Odpowiedzi na to pytanie udzielił UZP w "Pytaniach i odpowiedziach dotyczących przepisów nowelizacji ustawy Pzp" opublikowanych na stronie UZP . Poniżej krótkie streszczenie opinii.

Zasady Pzp

Przed formalnym wyborem oferty danego wykonawcy zamawiający - stosownie do art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp - musi wezwać go do złożenia określonych dokumentów i oświadczeń. Obowiązek ten dotyczy jedynie tego podmiotu, którego oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego (uzyskała najwyższą ocenę w rankingu ofert).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty powinna nastąpić dopiero po weryfikacji wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dokonanej w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Kup tańsze mieszkanie od komornika:  Licytacje komornicze z całego kraju

Źródło

"Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp", www.uzp.gov.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne