Jak poprawić omyłkę rachunkową?

Marta Mikulska-Nawacka
18.05.2017 13:57
A A A
Jak poprawić omyłkę rachunkową?

Jak poprawić omyłkę rachunkową? (Agencja Gazeta)

Omyłkę rachunkową będącą niewłaściwym wynikiem dodania składników ceny można łatwo zniwelować. Dowiedź się jak to zrobić.

Pytanie:

Czy za omyłkę rachunkową należy uznać niepoprawne wykonanie działania matematycznego tj. wartość netto + prawidłowo podany VAT dał błędny wynik (różnica ok. 72 gr)? Czy taka omyłka rachunkowa odnosi się do całego przedmiotu zamówienia , w sytuacji gdy przetarg był podzielony na zadania?

Odpowiedź:

Błędny wynik działania matematycznego polegającego na wpisaniu niewłaściwej sumy dwóch pozycji jest omyłką rachunkową w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Należy ją poprawić poprzez wpisanie prawidłowego wyniku sumy dwóch liczb, tj. ceny netto i kwoty VAT, które - jak to wynika z treści pytania - zostały podane w ofercie.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Omyłka rachunkowa według UZP

W opinii prawnej UZP pt.: "Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej" wskazano, że cyt.: "Oczywistą omyłką rachunkowa jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach . Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu .

Zobacz także
Ogłoszenia różne