Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

Marta Mikulska-Nawacka
27.06.2017 14:16
A A A
Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych

Procedura na usługi społeczne w postępowaniach przetargowych (Agencja Gazeta)

Sprawdź, jak postępować w przypadku procedury na usługi społeczne i inne usługi wchodzące w zakres zamówienia. Nasz prawnik radzi jak postępować zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w przypadku usług społecznych.

Pytanie:

Proszę o poradę i pomoc w określeniu CPV naszego zamówienia . Czy usługi polegające na obsłudze klienta w obiekcie sportowym (udzielanie informacji o ofercie, sprzedaż karnetów i wejściówek), kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy, prowadzenie podstawowych instruktarzy z obsługi urządzeń siłowni i wykonywania ćwiczeń, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń i sprzętu na siłowni, utrzymanie czystości obiektu podczas pracy, otwieranie i zamykanie obiektu można zaliczyć do usług społecznych o CPV 75124000-1 - "Usługi administracyjne w zakresie rekreacji"?

Odpowiedź:

Złożoność zamówienia wskazuje na to, że nie można go wprost uznać za zakup usług społecznych.

Zgodnie z art. 138h Pzp , przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są te wymienione w m.in. załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. We wskazanym załączniku w grupie usług administracyjnych w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury, jako usługi społeczne wskazano zamówienia o kodzie CPV 75124000-1 Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Procedura na usługi społeczne

Biorąc pod uwagę wskazany w pytaniu zakres czynności, przedmiotowego zamówienia nie można potraktować wprost jako zamówienia na usługi społeczne. Usługa administracyjna stanowi jedynie jeden z wielu elementów zamówienia, jak np. usługi sprzątania (kod CPV 90910000-9 Usługi sprzątania), usługa sprawdzania stanu technicznego (kod CPV 50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne), czy też usługa prowadzenia podstawowych instruktaży z obsługi urządzeń i wykonywania ćwiczeń (kody CPV: 98390000-3 Inne usługi, 98330000-5 Usługi zapewnienia komfortu fizycznego), usługi zamykania i otwierania obiektu (różne usługi lub usługi portierskie).

Wobec powyższego, aby prawidłowo wybrać procedurę dla zamówień mieszanych, w zaistniałej sytuacji należy zastosować art. 5c ust. 1 i 2 ustawy Pzp . Trzeba więc określić, która usługa odpowiada w tej sytuacji głównemu przedmiotowi zamówienia (sprawdzając nazwę postępowania, główny i najszerszy zakres czynności do wykonania itd.) oraz który rodzaj usługi odpowiada największej części szacowanej wartości zamówienia.

Zobacz także
Ogłoszenia różne