Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

Mariola Kubicka
22.08.2017 13:59
A A A
Ubezpieczenie OC w przetargach

Ubezpieczenie OC w przetargach (Agencja Gazeta)

Jak potwierdzić fakt ubezpieczenia OC w postępowaniu przetargowych, gdy wykonawca jest jednym z kilku ubezpieczonych wskazanych w polisie OC? Nasz prawnik radzi, jak rozwiązać ten problem.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego prowadzonym na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych (dokument zamawiającego) dla potwierdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej wymagano od wykonawcy posiadania ważnego ubezpieczenia od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł. Fakt ten miała potwierdzać opłacona polisa lub inny dokument. Wykonawca przedłożył polisę w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę (1.000.000 zł), zgodnie z którą jest jednym z kilku ubezpieczonych. Czy należy uznać warunek za spełniony, czy też wezwać wykonawcę do uzupełnienia?

Odpowiedź:

Zanim zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentu, wcześniej może wyjaśnić jego treść. Warto w szczególności spytać oferenta, czy w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, suma gwarancyjna dla danego wykonawcy wynosi faktycznie 1.000.000 zł. Jeśli odpowiedź nie będzie pozytywna, wówczas można zastosować procedurę wezwania do złożenia poprawnego dokumentu, który potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł.

Z opisu sytuacji wynika, że zamawiający przeprowadza postępowanie na podstawie wewnętrznego regulaminu, a nie zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Jeśli w regulaminie nie wskazano, jak zamawiający postępuje w przypadku zaistnienia opisanej okoliczności (wykonawca przedłożył dokument, z którego wprost nie wynika, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu), zamawiający może posiłkować się art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Zobacz także
Ogłoszenia różne