Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
14.02.2019 16:40
A A A
Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej (Agencja Gazeta)

Zrealizowanie zakresu przewidzianego w umowie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy i nie wymaga zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu.

Pytanie:

W 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z siwz kontrakt podpisano na 24 miesiące. W siwz, wyjaśnieniach i umowie został określony szacunkowy wolumen MWh, zaznaczono jednak, że jest to wartość szacunkowa. Po 18 miesiącach realizacji umowy określony w umowie wolumen prawdopodobnie zostanie osiągnięty a tym samym zostanie wypłacone wynagrodzenie określone w ofercie. W siwz oraz umowie nie przewidziano prawa opcji. Czy umowa ulegnie zakończeniu w momencie osiągnięcia szacunkowej ilości MWh czy strony powinny zawrzeć porozumienie o jej rozwiązaniu czy może po prostu umowa będzie trwała do ostatniego dnia 24-miesięcznego terminu jej realizacji?

Odpowiedź:

Zrealizowanie zakresu przewidzianego w umowie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji umowy i nie wymaga zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynika z jego oferty. Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, określa zakres przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio przekłada się na rozmiar świadczenia wykonawcy. W zależności od przedmiotu zamówienia i przyjętego sposobu jego realizacji, zakres świadczenia może zostać określony kwotowo lub ilościowo.

Więcej na Portal ZP

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Zobacz także
Ogłoszenia różne