Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

Justyna Andała-Sępkowska
21.03.2019 15:19
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Pytanie:

Zamówienie dotyczy zakupu w trybie przetargu nieograniczonego nowego oprogramowania w celu rozbudowy systemu informatycznego wraz z e-usługami, które to usługi wymagają pełnej integracji z użytkowanymi przez zamawiającego programami. Zamawiający nie posiada jednak interfejsów komunikacyjnych do użytkowanych przez siebie aplikacji, które to z kolei warunkują taką integrację, a ich nabycie w drodze odrębnego zamówienia z powodów niezależnych od zamawiającego okazało niemożliwe.

Czy w takiej sytuacji wolno wymienić w opisie przedmiotu zamówienia istniejące aplikacje, zaznaczając, że zamawiający nie posiada do nich interfejsów komunikacyjnych, z podaniem  danych producenta, który zadeklarował ich odpłatne udostępnienie jedynie potencjalnym wykonawcom? Zamawiający na okoliczność ewentualnych problemów, które mogą wyniknąć z uprzywilejowanej pozycji producenta, który również może ubiegać się o to zamówienie, dopuściłby możliwość całkowitej wymiany istniejących aplikacji.

Odpowiedź:

Podanie nazwy własnej w ramach formułowanego opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Podanie nazw własnych tego, co posiada zamawiający, jako opisanie stanu istniejącego, jest uprawnione. Jednocześnie w każdym przypadku zamawiający musi dbać o to, aby w postępowaniu została zabezpieczona zasada zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zgodnie z regulacją wynikającą z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę:

1)      jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów,

2)      chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Jest to obowiązująca zasada. Warto jednak przytoczyć w tej mierze orzecznictwo, które potwierdza możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia.

Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Ogłoszenia różne