Oferta częściowa musi dotyczyć konkretnego zadania objętego zamówieniem

Marta Mikulska-Nawacka
17.01.2020 08:30
A A A
Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony (Fot. Shutterstock)

Zamawiający nie jest w stanie zapobiec sytuacji, gdy dwaj wykonawcy złożą ofertę na zadanie nr 1 a nie wniosą ofert na zadanie nr 2, gdyż w przetargu nieograniczonym każdy może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie.

Pytanie: 

Zamawiający zamierza przeprowadzić przetarg nieograniczony z podziałem na 2 identyczne zadania (warunki oraz kryteria oceny ofert). Podział ma zatem charakter wyłącznie ilościowy. Jak zamawiający może uniknąć sytuacji, w której: 

1)????? ofertę złożą dwaj różni wykonawcy wyłącznie na zadanie nr 1 (w takim przypadku zamawiający mając teoretycznie dwie oferty, może wybrać tylko jedną z nich, gdyż obydwie będą dotyczyć zadania nr 1), 

2)????? wykonawca X złoży ofertę na zadania nr 1 i 2, wykonawca Y wyłącznie na zadanie nr 1; oferta wykonawcy Y na zadanie nr 1 będzie mniej korzystna niż oferta wykonawcy X na zadanie nr 2 (więc teoretycznie zamawiający będzie zmuszony wybrać ofertę mniej korzystną, tylko dlatego, że wykonawca Y złożył ofertę na zadanie z innym numerem)? 

Czy w takich przypadkach można ocenić wszystkie złożone oferty w ramach postępowania jako całości oraz wybrać spośród nich najkorzystniejsze oferty, tj. pierwszą i drugą w rankingu w ramach wszystkich złożonych ofert niezależnie od numeru zadania, na które zostały złożone? Jak w powyższym przypadku powinien zachować się zamawiający, by dochować zasad określonych w art. 7 ustawy Pzp

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie zapobiec sytuacji, gdy dwaj wykonawcy złożą ofertę na zadanie nr 1 a nie wniosą ofert na zadanie nr 2, gdyż w przetargu nieograniczonym każdy może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie. Wówczas należy wybrać najkorzystniejszą ofertę według kryteriów oceny ofert na zadanie nr 1 a postępowanie w zakresie zadania nr 2 ?unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Odnosząc się do drugiego pytania, nie jest jasne, dlaczego zamawiający miałby wybrać mniej korzystną ofertę. Jeżeli zamawiający nie zastrzeże, że wykonawca może złożyć ofertę tylko do jednej części i dopuści możliwość złożenia ofert w stosunku do wszystkich zadań, to w takim przypadku w ramach każdego z nich wybiera ofertę, która jest najkorzystniejsza pod kątem kryteriów oceny ofert. 

Marta Mikulska-Nawacka  

Więcej na portalzp.pl 

Ogłoszenia różne