Zasady prowadzenia elektronicznej korespondencji w przetargach

Marta Mikulska-Nawacka
24.07.2020 08:00
A A A
Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe (fot. Shutterstock)

Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, to wolno mu wysyłać korespondencję tylko za pośrednictwem maila.

Pytanie:

Czy w postępowaniu poniżej progu unijnegozamawiający może wysyłać korespondencję do wykonawców np. wezwanie z art. 26 ustawy Pzp, informację o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej itp. tylko mailem? Czy taka korespondencja powinna zawierać załącznik w postaci pisma podpisanego elektronicznie czy może być to skan papierowego dokumentu? Czy wykonawca ma obowiązek potwierdzić, że otrzymał mail?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający dopuścił  możliwość porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  to wolno mu wysyłać korespondencję tylko za pośrednictwem maila.

Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie Pzp w krajowych komunikacja może być prowadzona zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy Pzp środki komunikacji elektronicznej należy definiować na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: Śude).

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne