Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

Andrzela Gawrońska-Baran
19.02.2021 08:00
A A A
Roboty budowlane

Roboty budowlane (Fot. Shutterstock)

Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Pytanie:

Czy dobrze rozumiem, że według nowej ustawy Pzp podczas szacowania łączymy dostawy podobne oraz identyczne usługi? Roboty budowlane szacujemy w rozumieniu obiektu budowlanego? Przykładowo jeżeli chcemy wybudować np.: w ramach terenu rekreacyjno- sportowego chodnik, szatnie lub zasadzić krzewy, to wszystkie te prace traktujemy łącznie? A jeśli budujemy czy remontujemy drogi w różnych miejscowościach, które są od siebie niezależne, to także łączymy te same roboty? Mamy też przewidzianą budowę oświetlenia w różnych miejscowościach – prace będą identyczne. Czy łączymy je w jedno zamówienie?

Odpowiedź:

Założony w pytaniu sposób szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane jest co do zasady (kierunkowo) właściwy.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 nowej ustawy Pzp, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne