Udostępnienie ofert w terminie 3 dni a tryb prowadzenia postępowania

Marta Mikulska-Nawacka
27.05.2021 13:37
A A A
Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp

Przepisy art. 291 ustawy Pzp doprecyzowują zasady związane z udostępnianiem ofert jako załączników do protokołu, które wskazuje art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego Pzp. Artykuł 291 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy trybu podstawowego z fakultatywnymi negocjacjami.

Pytanie:

Czy art. 291 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że złożone oferty wraz z załącznikami udostępniamy w terminie 3 dni, dotyczy wszystkich trybów czy tylko procedury z negocjacjami? Czy należy opublikować gdzieś skany złożonych ofert? Jesteśmy szpitalem sp. z o.o., często otrzymujemy powyżej 30 ofert wraz z załącznikami. Udostępnienie ich to będzie mrówcza praca.

Odpowiedź:

Przepisy art. 291 ustawy Pzp doprecyzowują zasady związane z udostępnianiem ofert jako załączników do protokołu, które wskazuje art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego Pzp. Artykuł 291 ust. 1 ustawy Pzp dotyczy trybu podstawowego z fakultatywnymi negocjacjami.

Zgodnie z tym artykułem w przypadku postępowania z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający ma obowiązek udostępnić pierwotne oferty (składane w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) niezwłocznie po ich otwarciu. Przepis ten rozgranicza moment udostępnienia ofert w porównaniu z postępowaniem, gdzie zamawiający obowiązkowo prowadzi negocjacje. Tutaj zgodnie z art. 291 ust. 2 ustawy Pzp treść pierwotnych ofert czyli tych, które podlegają negocjacjom, udostępnia się dopiero po otwarciu ofert ostatecznych.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne