Czy dystrybucję i dostawę energii elektrycznej wolno zlecić w jednym postępowaniu?

Katarzyna Bełdowska
07.01.2022 08:00
A A A
Energia elektryczna

Energia elektryczna (Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl)

Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne.

Pytanie:

Przygotowuję postępowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznejtrybie podstawowym. Czy w świetle nowej ustawy Pzp i dotychczas wydanych wyroków KIO wolno udzielić zamówienia na kompleksową dostawę, wiedząc, że taką ofertę może złożyć tylko jeden wykonawca? Czy jednak lepiej wszcząć postępowanie na zakup energii elektrycznej w trybie podstawowym, natomiast dystrybucję zlecić w procedurze zamówienia z wolnej ręki?

Odpowiedź:

Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne. Łączenie tych dwóch zamówień w jedno i udzielanie ich w ramach jednego postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych jest sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji.

Doktryna i orzecznictwo wypracowały jednolite stanowisko co do tego, w jakim przypadku występuje jedno zamówienie. Decyduje o tym weryfikacja pod kątem istnienia trzech tożsamości:

1) przedmiotu,

2) czasu i 

3) wykonawcy.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne