Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

Łukasz Urbanek, prawnik, obecnie naczelnik Wydziału Zakupów w instytucji zamawiającej
25.05.2010 07:00
A A A
Pytanie: Jaki kod CPV będzie właściwy dla eksperta, którego zadaniem będzie opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych?

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia powinieneś wskazać jeden kod główny CPV określający główny przedmiot umowy oraz dodatkowo kilka kodów dla uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

Poniżej przykładowe kody CPV dla Twojego zamówienia:

Kod główny CPV:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kody dodatkowe:

80521000-2 Usługi opracowywania programów szkoleniowych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia powinien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia, powinien używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV.

Zapamiętaj!

Twoim obowiązkiem jest szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia, w tym wybór odpowiednich kodów CPV najlepiej określających jego przedmiot zamówienia.

Opracowanie standardów programów zajęć z kompetencji kluczowych uczniów szkół zawodowych dotyczyć będzie usług edukacyjnych z zakresu usług szkolenia zawodowego. Warto także mieć na uwadze, że osoba mająca za zadanie opracowanie tego rodzaju standardów powinna posiadać odpowiednie wykształcenie oraz legitymować się doświadczeniem w realizacji podobnych zadań. Wszystko to jest potrzebne, aby zagwarantować prawidłową realizację Twojego przedmiotu zamówienia.

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedź udzielona: 21 maja 2010 r.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne