Drobna pomyłka w nazwie producenta - czy to oczywista omyłka pisarska?

Agata Hryc-Ląd *
02.03.2011 06:00
A A A
W przypadku wykrycia błędu, zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty.

Pytanie

Bardzo proszę o ocenę następującej sytuacji. Jesteśmy na etapie oceniania ofert. Wymagaliśmy, żeby w załącznikach asortymentowych, oferenci wpisali producenta przy każdej pozycji. W jednej z ofert wpisano w niektórych pozycjach: BRAUN zamiast B. BRAUN. Czy zaistniałą sytuację możemy potraktować jako oczywistą pomyłkę pisarską?

Odpowiedź

W opisanej przez Ciebie sytuacji w powinieneś zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, tj. w zakresie dotyczącym nazwy producenta oferowanych asortymentów. W mojej ocenie nie ma bowiem pewności, że oznaczenie producenta jest oczywistą omyłką pisarską, a nie zamierzonym działaniem wykonawcy. Jeżeli złożone wyjaśnienia potwierdzą nazwę producenta, wówczas będzie to wystarczające i nie będzie powodowało konieczności dokonania poprawek omyłek w ofercie. Sugeruję ponadto, abyś w Twoim przypadku dopilnował, by otrzymać od wykonawcy wyjaśnienia w formie pisemnej, będą one bowiem również stanowiły oświadczenie wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.)

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne