Oferta przetargowa

Marek Okniński
02.01.2020 08:31
A A A
Oferta przetargowa

Oferta przetargowa (fot. Shutterstock)

Oferta przetargowa to jedno z najważniejszych pojęć z zakresu Pzp. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat tego jak zgodnie z prawem przygotować ofertę przetargową.

Oferta przetargowa - kolokwialnie - zbiór dokumentów składanych (przesyłanych) do zamawiającego w terminie wyznaczonym treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź zaproszeniem do składania ofert. Elementem oferty musi być cena realizacji zamówienia oraz wskazanie przedmiotu oferowanej dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Słownik Pzp Przetarg

 

Słownik Pzp Wadium

Zobacz także
Ogłoszenia różne