Wadium

Marek Okniński
02.01.2020 08:06
A A A
Wadium

Wadium (fot.Shutterstock)

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego. W przypadku bowiem gdy wykonawca nie podpisze umowy, wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie kryterium casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Wadium nie może być wyższe niż 3% wartości szacunkowej udzielanego zamówienia publicznego. Wysokość wadium musi być określona przez zamawiającego kwotowo i nie może zależeć od wartości składanej oferty. Wadium zamawiający może zatrzymać wyłącznie w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Słownik Pzp UZP

 

Słownik Pzp Wykonawca

Zobacz także
Ogłoszenia różne