Rażąco niska cena

Marek Okniński
02.01.2020 08:14
A A A
Rażąco niska cena

Rażąco niska cena (fot.Shutterstock)

Rażąco niska cena może być przesłanką do unieważnienia przetargu. Obostrzenia Pzp dotyczące rażąco niskiej ceny znajdziesz poniżej.

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej ceny można przyjąć, że rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Pojęcie rażąco niskiej ceny (patrz art. 90 ustawy PZP) wprowadzono do polskiego systemu prawnego przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia publicznego poniżej kosztów jego wykonania. Zasady wyjaśniania rażąco niskiej ceny w odpowiedzi na wezwanie otrzymane od zamawiającego określa art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Słownik Pzp Zamówienie z wolnej ręki

 

Słownik Pzp Zamówienia publiczne

Zobacz także
Ogłoszenia różne