Zamówienie z wolnej ręki

Marek Okniński
02.01.2020 08:01
A A A
Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki (fot.Shutterstock)

Zamówienie z wolnej ręki to jeden z ważniejszych trybów udzielania zamówień publicznych. Jego podstawy definiuje ustawa Pzp. Sczezgóły poniżej.

Zamówienie z wolnej ręki - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu możliwe jest wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Pzp. Ponieważ jest to tryb niekonkurencyjny jego zastosowanie musi być udokumentowane w sposób jednoznacznie potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce Dialog techniczny

 

Pzp w pigułce Dialog konkurencyjny

Zobacz także
Ogłoszenia różne