UZP

Marek Okniński
02.01.2020 08:08
A A A
Urząd Zamówień Publicznych (UZP)

Urząd Zamówień Publicznych (UZP) (fot.Shutterstock)

UZP (Urząd Zamówień Publicznych) to organ administracji rządowej specjalizujący się w sprawach zamówień publicznych. O działalności UZP przeczytasz poniżej.

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych, zapewniającą przedsiębiorcom niedyskryminujący dostęp do zamówień publicznych. Działalność Urzędu polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w zakresie:

- przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowania projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,

- wykonywania uprawnień kontrolnych Prezesa,

- analizy funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,

- upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,

- wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,

- zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,

- prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 

Pzp w pigułce Przetarg

 

Prawo zamówień publicznych w pigułce Zapytanie ofertowe

Zobacz także
Ogłoszenia różne