Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Marek Okniński
03.01.2020 12:31
A A A
Kurs euro w zamówieniach publicznych

Kurs euro w zamówieniach publicznych (Agencja Gazeta)

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

 Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie Prezes Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

Wprowadzone rozporządzenie ustala kurs € w zamówieniach publicznych przy przeliczeniu 1 € = 4,2693 zł.

W konsekwencji ustalenia nowego kursu € na poziomie 4,2693 zł. ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 zł. netto.

Powyższe wynika z treści art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wskazana ustawa nie ma zastosowania w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż równowartość 30.000 €.

           Autor: Marek Okniński