Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu  o stwierdzeniu nabycia spadku po Czesławie Daszkiewiczu

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi–Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Kalianie Pollu

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Aleksandrze Dąbrowskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza. 

Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi, przy ulicy Osobliwej 12

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Lucji Zarębskiej z domu Patury

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Mazowieckiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku po Mirosławie Szulant z domu Walczak

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na osi ulicy Strykowskiej w rejonie ulic: Bursztynowej, Zaścianek Bohatyrowicze, Łodzianka, Okólnej,...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu