Partnerzy serwisu:

Komunikaty dla Łodzi

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i inne mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista komunikatów od instytucji w Łodzi.

To zawsze aktualna baza ogłoszeń, w której znajdą Państwo komunikaty dla Łodzi.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Obwieszczenie Wojewody łódzkiego dotyczące nwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 704 na odcinku od km 2+806 do km 3+009 w miejscowości Gzinka

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie ulic Pomorskiej i Mileszki

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kolumny i Gościniec, autostrady A1

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Łodzi informuje, o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Barbarze Trzaskale

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku po Czesławie Maronie

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 482

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Modeście Bladej z domu Matusiak, córce Czesława i Natalii

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi  w ciągu linii kolejowej nr 85, wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14 - odcinek tunelu i linii  kolejowej pomiędzy komorą „Fabryczna” a...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Nasz portal to najszersza baza online komunikatów z Łodzi. Lista jest podzielona na komunikaty pochodzące z urzędów, sądów oraz firm w Łodzi.