Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa - przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Teresie Szot

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wyłożenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru poł. pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Górzna

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Masłowskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

W siedzibie UM Gorzowa Wlkp. wywieszone zostały wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

KOWR OT w Zielonej Górze informuje, iż do sprzedaży przygotowano nieruchomość zabudowaną obiektem wpisanym do rejestru zabytków

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Partnerzy serwisu