Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowie drogi gminnej od ul. Kieleckiej w kierunku zachodnim w msc. Św. Katarzyna ,  powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Przed Sadem Rejonowym w Kielcach VIII Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości, poł. w Chęcinach przy Placu Żeromskiego 5

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej do hydroforni w Leszczynach powiat kielecki, województwo świętokrzyskie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości poł. w Kielcach przy ul. Domaszowskiej 67

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Maj

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Stańczyku

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Maj

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: Rozbudowa drogi powiatowej 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów gm. Chęciny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej (ul. Diamentowa, Szafirowa) w msc. Kowala

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości poł. w Ostrowie (gm. Chęciny)

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu