Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenie premium

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 174/21/P toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Karolu Zdziobku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 470/20/P toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Stefanie Malskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości, poł. w Rącznej, gmina Liszki

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Guście (Gusta) Nussbaum

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, poł. w Krakowie w obrębie numer 6

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Łoknickiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edwardzie Sroce (Sroka)

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Zbigniewie Sterniczuku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Józefie Krupa

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Izba Notarialna w Krakowie zaprasza do składania ofert na sprzedaż lokalu poł. w Krakowie w okolicach dzielnicy Śródmieście

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty firm
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zygmuncie Władysławie Pabiańczyku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marcinie Świątku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tadeuszu Michale Jakobschy

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów