Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenie premium

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości gruntowej, poł. w Krakowie przy ul. Na Wiankach

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Nuty w Krakowie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Mistak

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Robercie Marcu

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Zbigniewie Grodeckim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie dz. nr 372, obręb ewidencyjny Nowe Brzesko

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej rolnej, poł. w miejscowości Pamięcice

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Józefie Ptak

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Banachu

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Siemieńskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Gawlik

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zostało wszczęte postępowanie o zasiedzenie nieruchomości obręb Krzeszowice nr 120606 4.0001 Krzeszowice

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariuszu Stanisławie Jędrzejowskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Zawiłej 14 w Krakowie

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydziale Cywilnym akt I Ns 679/19/P toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 107/22/S toczy się postępowanie o uznanie za zmarłych

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Furgalu (Furgał)

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Zenonie Kazimierzu Windaku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Teresie Bełdowskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Kercelu

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Tomaszu Nakielnym

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Kołtonie

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Marianie Domańskim

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku m.in. po Aurelii Hajto z d. Kłak

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Teresie Smolińskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu