Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odwiertu Lubiszyn 3k bis wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działkach ew. nr 412,...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Poznania podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego

Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu