Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny informuje, iż zostało wydane postanowienie o umorzeniu akcji na okaziciela Prosper SA w Toruniu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Toruniu Wydział X Cywilny toczy się z wniosku Violetty Panfil-Smolińskiej z udz. Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu i Jarosława Panfil sprawa o umorzenie akcji, wystawionych przez Krajową Spółkę Cukrową w Toruniu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Toruniu umorzył 1505 sztuk utraconych akcji imiennych serii E wystawionych przez Krajową Spółkę Cukrową SA w Toruniu należących do Zbigniewa Mirosława Puzio

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rej. w Toruniu Wydz. X Cywilny toczy się z wniosku Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Ruszkowskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Toruniu X Wydz. Cywilny toczy się postępowanie o nabycia spadku z wniosku PKP SA po: Andrzeju Stanisławie Jurkowskim, synu Stanisława i Krystyny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Toruński obwieszcza wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie drogi gm. nr 100960C (ul. Wiślanej) w miejscowości Wielka Nieszawka, na terenie gm. Wielka Nieszawka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Toruński obwieszcza wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rej. w Golubiu-Dobrzyniu wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Henryki Zygmunt o zasiedzenie zabud. nieruch.

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rej. w Toruniu X Wydz. C. informuje, iż zostało wydane postanowienie, o umorzeniuy odcinka zbiorowego akcji serii E, zwykłych imiennych Krajowej Spółki Cukrowej SA z siedzibą w Toruniu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Chełmnie I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Urszuli Miklusiak o zasiedzenia nieruchomości grun. zabud. położonej w Chełmnie przy ul. Wodnej 6

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu