Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 15/2 z obrębu 2-03-09

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

W Sądzie Rejonowym w Trzciance toczy postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Piłce

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w Dzielnicy Wesoła

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część II – rejon Osiedla Przyjaźń

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Herbercie Rudolfie Krüger

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej - ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

ZUS Warszawa ogłasza konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo