Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje o wykazie nr 1/09/2022/NE/WM nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra Zelwerowicza 31 A

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Wrocławia informuje, że została wydana decyzja nr 2103/2022 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę z rozbudową i nadbudową wraz ze zmianą sposobu...

Komunikaty Komunikaty urzędów

​​​​​​​Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Inter...

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego ISKRA ZBM sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie o częściowym podziale funduszy masy upadłości spółki Refleks sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Komunikaty Komunikaty firm

Ogłoszenie o zamieszczeniu danych o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo we Wrocławiu,

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Swojczyckiej i Marca Polo we Wrocławiu

Komunikaty Komunikaty urzędów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje o sprzedaży w drodze licytacji publicznej ruchomości należącej do Marcina Kołasia

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Jędrzychowicach

Komunikaty Komunikaty urzędów