Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Urząd Gminy Polkowice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb 4 miasta Polkowice

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Wrocławia informuje, że została wydana decyzja nr 617/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej z lokalami usługowymi w parterze budynku wraz...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Wrocławia informuje, że została wydana decyzja nr 616/2022 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej z lokalami usługowymi w parterze budynku oraz...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje o wykazie nr 1/09/2022/NE/WM nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem "C", gmina Siechnice

Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandra Zelwerowicza 31 A

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia  w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego,

Komunikaty Komunikaty urzędów