Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenie premium

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 6, położonej w Lublinie przy ul. Ciepłej 12

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie udziału 17/24 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 11 położonej w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 30d

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie wzywa, aby spadkobiercy Jerzego Stanisława Drozd i Heleny z domu Leśniak zgłosili się i udowodnili nabycie spadku

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku I Wydział Cywilny ogłasza, iż prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Mącik, córce Kazimierza i Zofii

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Patryku Jatczaku synu Andrzeja i Marty

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Robercie Błaszkiewiczu, synu Jana i Heleny

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Puławach toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości - zabudowanej działki, położonej w obrębie Łopatki, gmina Wąwolnica

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Hubercie Włodzimierzu Pazio

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Jadwidze Zagwodzkiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Ostapowicz

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku ogłasza, iż prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Sznajder

Ogłoszenie premium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu