Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Wójt Gminy Trzciana informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki SIM Małopolska sp. z o. o.

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położona w obr. Ratajów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się sprawa z wniosku Andrzeja Nalepki o nabycie przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawców prawa własności nieruchomości w Rzuchowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, poł. w obr. Trątnowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie informuje, że kończy dostawę energii cieplnej na cele ogrzewania

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Krakowa informuje o wykazie nieruchomości poł. w Krakowie przy ul. Wł. Reymonta 20, do oddania w najem

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Krakowa informuje o wykazie nieruchomości poł. przy ul. Wioślarskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym w Bochni toczy się postępowanie z wniosku Marii Fasuga o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed SR w Dąbrowie Tarnowskiej toczy się postępowanie z wniosku Artura Sobańskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Eugeniuszu Zbigniewie Augustyńskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed SR Dąbrowie Tarnowskiej toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Gminę Żabno własności nieruchomości w Gorzycach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu