Partnerzy serwisu:

Komunikaty dla

Wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne, czyli m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, policja, straż, szpitale i inne mają obowiązek informacyjny wobec społeczeństwa. Poniżej znajduje się lista komunikatów od instytucji w województwie mazowieckim.

To zawsze aktualna baza ogłoszeń, w której znajdą Państwo komunikaty opublikowane w województwie mazowieckim.

Rozwiń dalej...
 

Ogłoszenia standardowe

Partner Logo

Obwieszczenie Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowie drogi gminnej ul. Wiślanej w gminie Łomianki

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Wyspowej

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Opacz

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy informuje o wykazie nr 4/05/2024 nieruchomości przeznaczonej do zagospodarowania w formie najmu (bezprzetargowo), położonej w Regnach przy ul. Osiedle Wojskowe, gm. Koluszki,...

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, poł. w Janikowie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Stromiec informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, poł. w msc. Krzemień i Kalinów-Gabrielów

Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Marii Kuźnickiej z domu Złakowskiej

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Nasz portal to najszersza baza online komunikatów w województwie mazowieckim. Lista jest podzielona na komunikaty pochodzące z urzędów, sądów oraz firm w województwie mazowieckim.