Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Wójt Gminy Chrząstowice informuje o wykazach nieruchomości i pomieszczeń użytkowych położonych w Chrząstowicach, Dańcu, Dębiu, Dębskiej – Kuźni, Falmirowicach i Suchym Borze

Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Powiatu Opolskiego informuje o wykazie o przeznaczeniu do dzierżawy lokalu użytkowego Powiatu Opolskiego znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrza Ozimka ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek 

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie-działki, obręb Wójtowa Wieś

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzoski III” w Opolu

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz Głubczyc informuje o wykazach obejmujących nieruchomości Gminy Głubczyce, przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Opola zawiadamia o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej)

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów IIa” w Opolu

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Partnerzy serwisu